Om business angels

Business angels er oftest, men ikke altid, tidligere entreprenører, der har tjent en sum penge på salget af egen virksomhed. Disse midler er placeret i et holdingselskab, der nu er udgangspunkt for investering, udvikling og til sidst salg af virksomheder. Business angels investerer ofte sammen og får dermed en betydende indflydelse på virksomheden. Fordi der ofte er tale om investeringer med andre business angels, kan den enkelte business angels ejerandel godt være under f.eks. 10%.

Figuren nedenfor illustrerer, at en business angels setup er simpelt, og at der er en tidsmæssig forskel mellem investeringstidspunktet (de grå felter) og realisationstidspunktet (de blå felter). Business angels forventer, at der kan skabes en virksomhed med en positiv indtjening eller en anden markant præstation, som gør, at virksomheden er salgbar eller kan give et afkast på investeringen inden for en årrække på 3-7 år.

Business angels

Aktivt ejerskab
Business angels bidrager med specialviden, erfaring og netværk ud over penge. Deltagelsen sker ofte i form af aktiv bestyrelsesdeltagelse. Business angels investerer normalt som en mindre gruppe, hvor hver deltager i gruppen bidrager med forskellige faglige forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at iværksætterne ikke udelukkende tager business angels med om bord for pengenes skyld, men fordi de er overbevist om, at business angels’ baggrund kan bidrage til at skabe værdi og fremdrift.

Investeringens størrelse
En undersøgelse foretaget af Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2009 viste, at business angels i Danmark i gennemsnit har 11 mio. kr. investeret i flere virksomheder. Det relativt lille beløb gør, at business angels oftest investerer i meget små selskaber, som ikke har så stort et kapitalbehov.

Uanset dette tager også business angels meget store risici ligesom venturefondene. Man ser af og til, at venturefonde og business angels investerer sammen, enten business angels først og derefter venturefondene eller samtidig.

Business angels 2011

Business angels investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.
Forvalter ifølge Erhvervs – og Byggestyrelsen 32-48 mia. kr. (FORA: 2009), hvoraf en stor del er risikovillig kapital.
Deres medfinansiering udgør en uundværlig del af innovationsmiljøernes vækst-virksomheder
Business angels finansierer første del af vækstlagets fødekæde, som derefter går videre til f.eks. venturefonde.
Typisk baggrund som succesrig iværksætter, der har optjent egen formue ved drift eller salg af virksomhed.