Business angel-netværk

Et flertal af DVCA’s Business angel-medlemmer er tilknyttet regionale Business angel-netværk.

Et regionalt BA-netværk består af en gruppe på 15–40 aktive investorer samt en partnerkreds, som udgøres af en eller flere banker, revisorer, advokater, innovationsmiljøer og ventureselskaber. De enkelte netværk har deres egen forretningsgang for vurdering af indkomne kapitalsøgende projekter, og de har forskellig frekvens for afholdelse af møder med præsentation af investeringscases.

Har du en investeringscase, og ønsker du at komme i kontakt med et business angel-netværk, så kan du finde de relevante kontaktoplysninger nedenfor.

Er du individuel investor, anbefaler DVCA, at du deltager i et af de regionale business angel-netværk. Her har du mulighed for at finde medinvestorer samt få præsenteret investeringscases af entreprenøren selv, når netværket mødes. Ønsker du at høre mere, så kontakt DVCA for nærmere information.


Switzr – Midt/Nordjylland

Lead angel: Jan Rosenbom

Kontakt:
Jan Rosenbom
E-mail: jr@keystones.dk
Tlf.: 4014 6618

Web: www.switzr.dk

 

Vestor

Kontakt: Frederik Ploug Søgaard
E-mail:
frederik@vestor.dk

Web: www.vestor.dk

Vestor er en sammenlægning af business angel netværkene BANInVest (stiftet 2002) og INVESTORmidt (stiftet 2011) gældende fra 1. januar 2015. Det samlede netværk omfatter ca. 30 risikovillige investorer, der investerer i iværksættere og vækstvirksomheder, samt en partnerkreds bestående af banker, revisionsfirmaer og advokatvirksomheder.

 

BA-Syddanmark

BA-Syddanmark består af investorer i region syddanmark med stor interesse og ekspertise i opstarts- og vækstvirksomheder, generationsskifte og turn-arounds.
E-mail: info@ba-syddanmark.dk
Web: www.businessangelssyd.com

 

BAC - Business Angels Copenhagen

Bestyrelsesformand: Jesper Jarlbæk
E-mail: jesper@jarlbaek.net
Tlf.: 2220 2175

Web: www.bacopenhagen.dk/

BAC - Business Angels Copenhagen er en sammenlægning af de tidligere netværk BA-Øresund og BA-Copenhagen. Netværket består i dag af mere end 60 business angels, der alle har interesse for og lyst til at indgå i en aktiv rolle i de virksomheder, hvori de investerer, samt et kapitalberedskab på 1-3 mdkr. udelukkende til investering i virksomheder indenfor deres interesseområde.