Om kapitalfonde

Kapitalfonde rejser penge fra investorer, investerer disse penge i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet.

Kapitalfondene investerer i modne virksomheder, er næsten altid majoritetsaktionær, og købet af virksomheder foregår altid med lånefinansiering. Kapitalfondes juridiske setup fremgår af nedenstående figur.

Kapitalfond

Hånden på kogepladen
Kapitalfondenes investorer kræver, at kapitalfondenes partnere er medinvestorer i investeringsselskabet. Dermed har partnerne også ”hånden på kogepladen” – tabes der penge på en investering, rammer det også venture-og kapitalfondspartnerne.

Selskabskonstruktion
I kapitalfonde er investeringsselskabet et skattetransparent K/S, hvis der er udenlandske investorer med. Investorerne vil nemlig kun beskattes ét sted, nemlig i deres hjemland. Dermed er kapitalfonde ikke et selvstændigt skattesubjekt, men et investeringsfællesskab, hvor investorerne overlader det til medarbejderne i kapitalfonden at købe, udvikle og efterfølgende sælge virksomheder.

Skat af afkast
Det afkast, der derved opstår, skal investorerne betale skat af, og det skal managementselskabet gøre i det land, hvor investorerne er skattepligtige. Hvis udbyttet både bliver beskattet i Danmark og i investorens hjemland, opstår der dobbeltbeskatning, hvilket vil føre til en dårligere forretning for investorerne, som typisk er pensionskasser. Dette gælder også danske investorer i udenlandske kapitalfonde.

Aktivt ejerskab
Kapitalfonde udøver aktivt ejerskab – i modsætning til investeringer i børsnoterede aktiver, hvor investoren altid er passiv. Her har man kun mulighed for at sælge aktien. Kapitalfonde har f.eks. også mulighed for at udskifte direktionen, hvis virksomheden ikke lever op til forventningerne.

 

Kapitalfonde 2012/2013

Administrerer knap 65,5 mia. kr. fra primært pensionskasser og banker. En meget stor del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.
DVCA skønner, at fondene i Danmark har omkring 10 mia. kr. i ”tørt krudt” til investeringer i danske arbejdspladser.
Kapitalfonde er bedre end børsnoterede selskaber til at skabe værdi for ejerne: ca. 6 procentpoint bedre, når der korrigeres for alle andre faktorer.
Omsætning i porteføljeselskaber var 213 mia. kr. i 2012. I 2011 var omsætningen på 190 mia. kr.
Overskuddet faldt fra 9,5 mia. kr. i 2011 til 8,9 mia. kr. i 2012.

Organisk vækst på 10,9% i 2012. I den private sektor var den 3,1%.

Antal ansatte globalt (1000) steg fra 567 i 2011 til 570 i 2012.

Aktuel skat på 1,6 mia. kr.
Godt afkast til investorer. Danske 3F’ere, sygeplejersker, portører etc. har haft et råt afkast på næsten 33%. pro anno siden 2000.