Mere åbenhed i kapitalfonde

Retningslinjerne for "ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse" og rapporten "Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde" blev offentliggjort den 25. juni 2008. For at følge samfundsudviklingen præsenterede DVCA opdaterede retningslinjer den 23. juni 2011.

Du finder de opdaterede retningslinjer her

Baggrund
I takt med, at kapitalfonde har opnået en større rolle i erhvervslivet, øges også deres samfundsmæssige ansvar. Det stiller krav til åbenhed om fondene og deres aktiviteter i de virksomheder de ejer. Brancheforeningen DVCA har derfor fremsat et sæt retningslinjer for, hvordan fonde og deres virksomheder arbejder og rapporterer. Målet er at øge kendskabet til kapitalfondenes virke, og DVCA indbyder i den forbindelse alle interessenter til dialog.

Åbenhed en international tendens
Kravet om øget åbenhed er et internationalt fænomen. I verdens globale finanscentrum, London, er de såkaldte Walker Guidelines udarbejdet som de gældende engelske retningslinjer med betydning for kapitalfonde. I den internationale sammenhæng er Danmark en lille spiller, og det gør det vanskeligt at lave danske retningslinjer uden at skele til, hvad de store spillere gør. Kapitalmarkedet er internationalt, og det gælder også kapitalfondes aktiviteter. Derfor har vi i Danmark lagt os op ad Walker Guidelines.

Invitation til dialog
DVCA ønsker dialog med alle, der har en holdning til kapitalfonde- både kritikere og samarbejdspartnere. Derfor vil der blive informeret åbent om arbejdet, og alle relevante parter vil blive inviteret til at se på, hvad der kan gøres for at forbedre kommunikationen.

Opfølgningsrapporten "Kapitalfonde i 2011/2012 - Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde"
Den fjerde rapport, der følger op på kapitalfondenes arbejde med at implementere og efterleve retningslinjerne, blev offentliggjort den 27. juni 2012.

Du finder rapporten her

Opfølgningsrapporten "Kapitalfonde i 2010/2011 – Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde"
Den tredje rapport, der følger op på kapitalfondenes arbejde med at implementere og efterleve retningslinjerne, blev offentliggjort ved et event den 23. juni 2011.

Du finder rapporten her

Opfølgningsrapporten "Kapitalfonde i 2009/2010 – Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde"
Den anden rapport, der følger op på kapitalfondenes arbejde med at implementere og efterleve retningslinjerne, blev offentliggjort ved et event den 25. juni 2010.

Du finder rapporten her

Opfølgningsrapporten "Kapitalfonde i 2008"
Rapporten, der følger op på kapitalfondenes arbejde med at implementere og efterleve retningslinjerne, blev offentliggjort ved et event den 25. juni 2009.

Du finder rapporten her