Om venturefonde

Venturefonde rejser penge fra investorer, investerer disse penge i unge virksomheder med stort vækstpotentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investor bliver aktionær eller anpartshaver i virksomheden.

Risikovillig kapital
Venturefondene investerer i meget unge virksomheder, de er tit minoritetsaktionærer og købet af virksomhederne foregår altid uden gældsfinansiering. Investeringen er risikobetonet, da det handler om at finde den næste Google, Facebook eller Novo Nordisk, mens virksomheden er lille, og hvor det derfor er usikkert, om forventningerne vil blive indfriet.

Aktivt ejerskab
En venturekapitalinvestor er aktivt involveret i sine porteføljeselskaber, blaa. andet gennem bestyrelsesarbejde. På denne måde tilføres ikke kun kapital, men også værdi i form af netværk og viden, som ikke nødvendigvis findes i virksomheden i forvejen.

Ventureselskabets struktur
For at forstå, hvad en ventureinvestor investerer i, er det en fordel at forstå et ventureselskabs struktur. En forståelse af, hvordan ventureselskabet tjener penge, er også fordelagtig, før man beslutter at starte en dialog med en investor. Ventureselskabets juridiske setup fremgår af nedenstående figur.

Venturefond

Investorer
Et ventureselskab er som regel struktureret som et partnerskab, der administerer en eller flere fonde. Pengene til fondene kommer fra institutionelle investorer, herunder pensionskasser og investorer med meget store mængder kapital til rådighed. I nogle ventureselskaber har partnerne også selv indskudt væsentlige beløb i selskabet.

Venturefondens løbetid
Pengene fra en given fond investeres i et antal porteføljeselskaber, som udvikles med ventureselskabets aktive deltagelse. En fond har en forudbestemt løbetid, som regel 10 år, hvor fondens midler skal investeres og eventuelle gevinster realiseres. Gevinsterne deles mellem ventureselskabets partnere og investorerne.

Et velfungerende ventureselskab vil have flere fonde kørende samtidig, således at nye investeringer kan foretages fra den seneste fond, samtidig med at selskaber i tidligere fonde udvikles og sælges. Det ses dog også, at et ventureselskab ikke har været i stand til at rejse en ny fond, og derfor ikke har mulighed for at investere i nye porteføljeselskaber. Omvendt, hvis et ventureselskab lige har rejst en fond, vil de have den længst mulige tidshorisont og også risikovillighed i sine investeringer. Det er derfor væsentligt at forstå, hvor i livscyklussen en given investor befinder sig.

Salg af porteføljevirksomheder
Ventureinvestorer skal realisere deres gevinst gennem en exit inden for en fonds levetid. En vellykket exit vil som hovedregel være et salg af virksomheden til en større industriel spiller, men kan også foregå gennem børsnotering, hvis virksomheden egner sig til dette. Virksomheder, der søger venturekapital, skal være indstillet på, at det overordnede mål fra aktionærenes side vil være at sælge virksomheden inden for en periode på typisk 3-7 år. Det er derfor ikke interessant for et ventureselskab at investere i virksomheder, hvor investorer får deres gevinst udbetalt gennem dividender.

Danske ventureselskaber har typisk 10-20 selskaber i deres portefølje.

 

Ventureselskaber 2011

Venturekapitalfonde investerer kapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.
Forvalter godt 22 mia. kr., primært indskudt af pensionskasser og banker. En meget stor del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.
Omsætning i selskaberne ejet af venturefondene er godt 29 mia. kr. ≈ 2% af BNP
Venturefondene står for 5 % af stigningen i privat beskæftigelse 2005-2008, men omsætningen er kun ca. 2% BNP.
24.000 ansatte worldwide ≈ 1 pct. af arbejdsstyrken i DK. Hovedparten er i Danmark.
Har FoU-udgifter for godt 3,7 mia. kr., hvilket svarer til godt 1/8 af den private sektors F&U jf. Barcelona-målsætningen.
Eksporterer for godt 17 mia. kr.
Potentialet i ventureejede virksomheder (kilde: Vækstfonden og Deutche Bank)
16.000 nye højteknologiske arbejdspladser: I dag er der mere end 24.000 job, og der forventes 40.000 arbejdspladser i 2012.
48 mia. kr. mere i omsætning: Blandt venture virksomheder er det forventningen, at omsætningen går fra 29. mia. kr. til 77 mia. kr. i 2012.
33 mia. kr. mere i eksport: Eksporten forventes at stige fra 17 mia. kr. til 50 mia. kr. i 2012.
Høj samfundsøkonomisk multiplikator: 1 offentlige krone investeret i venture giver 5-10 kr. ekstra i BNP-vækst.