Presse og nyt

22. februar, 2013

Børsen: Skat jagter sidste skatteøre i nulsumsspil

Kommentar af Ole Steen Andersen, formand for DVCA - den danske venture- og kapitalfondsforening

Skat er i gang med en offensiv og intens jagt, når det gælder selskabers skattebetaling. Som kriminelle er de danske koncerner blevet jaget vildt. Uden at der er nogen reelle beviser for, at en forbrydelse har fundet sted. I så stor stil, at stabiliteten og retssikkerheden i det danske skattesystem svinder, og tilliden fra investorerne siver, mens vækstkapitalen til dansk erhvervsliv gør det samme.

Økonomisk krise har fået regeringen og skattemyndighederne til at forstærke sit fokus på det nationale skattegrundlag for at sikre fi nansieringen af de offentlige udgifter.

Skat fortolker regler hårdere

Transfer pricing er et af de skatteemner, som har været heftigt debatteret på det seneste, og her fortolker Skat nu reglerne langt hårdere end udlandet. Problemet er, at transfer pricing reelt er et “nulsumsspil” i hvert fald inden for EU, selvom forskellige selskabsskatter godt kan ændre lidt på dette billede. I Danmark har Skat forhøjet virksomhedernes selvangivne indkomster med 21 mia. kr. i 2012, men tallet bygger reelt på, hvad Skat ønsker og håber på. For spørgsmålet er ikke, om et selskab har selvangivet en for lav indkomst, men derimod hvordan en indkomst skal fordeles landene imellem.

Aben flyttes rundt i verden

Når EU-landes skattemyndigheder bliver mere aggressive, skabes der ikke større indtægter – men i stedet en blodig slåskamp EU-landene imellem om koncernernes skattebetalinger. Det bidrager i sidste ende kun til forvirring, mistillid og øgede omkostninger. Aben flyttes blot rundt. Det bliver interessant at se, hvor stor en del af de 21 mia. kr., som ender med at blive til forhøjede skatter i Danmark, for hvem tror at andre EU lande uden videre vil aflevere skattegrundlag til Danmark.

Svært at navigere

Hver gang Danmark forhøjer den skattepligtige indkomst i en international koncern med henvisning til transfer pricing, så bør der i princippet ske en samtidig nedsættelse i et andet land. På grund af forskelle i selskabsskatter i EU-landene, er en koncerns samlede beskatning naturligvis påvirket af, hvordan indkomsten er fordelt. De nye, strengere krav og skærpet praksis gør det dog noget nær umuligt for virksomhederne at navigere.

Risiko for dobbelt skat

Selvom EU har fælles regler, så er fortolkningen af reglerne i mange tilfælde forskellige fra land til land. Samtidig udsættes de store koncerner for risikoen for at betale dobbelt skat, når de fx handler med et ikke EU-land som USA eller Kina, hvor et hav af forskellige fortolkninger gør det svært at styre skatteprocessen i sikker havn. Virksomhederne kan opleve at få forhøjet deres indkomst i Danmark, samtidigt med at f.eks. Kina nægter at nedsætte virksomhedens indkomst tilsvarende. Det fører til en klageproces, der oftest er meget langstrakt, og som langt fra betyder, at den danske skattekasse klirrer.

Med en buldrende europæisk vækstkrise er det ubegribeligt, at virksomhederne skal tyngdes af unødigt bøvl med langstrakte skatterevisioner, når de i stedet kunne bruge deres tid langt mere værdifuldt i arbejdet for at skabe ny vækst og arbejdspladser. Selvfølgelig skal selskaber betale skat – og det gør de også! I internationale koncerner har der i mange år været fokus på, at det er ansvarligt at betale skat i de lande, man opererer i. Det er en helt naturlig del af virksomhedernes ansvarlighedspolitik.

Alligevel bliver selskaberne jagtet vildt. Hos Skat i Danmark lyder forsvaret, at de nu er blevet flere og dygtigere medarbejdere, der blot passer deres arbejde. Netop derfor er der alvorligt brug for politisk vilje til at lave en samlet strategi for, hvordan de mange, dygtige medarbejdere i Skat bør arbejde fremover.

Ny positiv rolle til skat

Danmark har brug for en stabiliserede erhvervsskattestrategi, hvor stabilitet, højere produktivitet og bedre rammevilkår for investorer er blandt nøgleordene for Skats ageren. Skats nye rolle skal være som medspiller til erhvervslivet – ikke som modstander. Dermed kan også Skat bidrage til at få Danmark ud af vækstkrisen og ikke kun bruge tid og ressourcer på at jagte den aller sidste skatteøre.

Læs kommentareren i Børsen