Presse og nyt

26. februar, 2013

Vækst-ros til regeringen

DVCA – den danske venture- og kapitalfondsforening får med regeringens udspil flere vækstønsker opfyldt. Højere skattekreditter og sænkelse af selskabsskatten høster stor ros.Flere af den danske venture- og kapitalfondsforening, DVCA’s forslag er landet i regeringens vækstplan, og derfor lyder der også stor begejstring fra investorernes brancheforening.

”Vi får opfyldt flere vækstønsker i regeringens nye udspil, og vi vil derfor gerne rose politikerne for deres vækstplaner,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA.

Han peger især på forhøjelsen af skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter, som spiller en stor rolle i den nye politiske vækstplan. En mærkesag for DVCA.

Større lighed mellem store og små

”Vi vil gerne kvittere for, at regeringen nu har lyttet til vores budskab om langt mere ambitiøse skattekreditter. Det er vigtigt for Danmarks vækst, at der sikres større lighed mellem store og små virksomheder, og med denne Vækstplan DK er regeringen nået langt,” siger Jannick Nytoft.

En anden topprioritet for investorerne er, at Danmark får en lavere selskabsskat, som DVCA mener, vil betyde langt flere investeringer i Danmark.

”Det er flot, at regeringen nu danner frontfigur for en lavere selskabsskat, men vi så selvfølgelig gerne, at forslaget havde været endnu mere ambitiøst,” siger Ole Steen Andersen, formand for DVCA.
Selskabsskat ned på 15 pct.

DVCA foreslår konkret, at Folketinget vedtager en rammelov, der pålægger skatteministeren altid at fastsætte en selskabsskattesats blandt de allerlaveste i EU. Brancheforeningen vurderer, at en sådan lov vil få selskabsskattesatsen helt ned på ca. 15 pct. Forslaget om den nye rammelov er at finde i DVCA’s dugfriske vækstkatalog ”Investeringer er vejen ud af krisen”.

”Selskabsskatten påvirker erhvervslivet bredt. Den har stor betydning for, hvor investorer lægger deres penge, og dermed hvor virksomhederne skaber vækst og arbejdspladser.  Derfor er det også vigtigt, at vi i Danmark altid bestræber os på at have en af EU’s allerlaveste selskabsskatter,” mener Ole Steen Andersen.

Kritik af udbyttebeskatning

Selv om regeringen vækstplan høster mange rosende ord, sender DVCA også kritik af regeringens plan om, at der skal ske en stigning i satsen af aktieindkomstskatten. Det sker som en del af forslaget om en sænkelse af selskabsskatten, hvilket ifølge DVCA betyder, at et problem løses, men erstattes af et nyt.

”Det er ærgerligt, at regeringen vil øge skatten på udbytter, i stedet for at se til fx Sverige, hvor skatten er mindre. I Danmark vælger man endnu en gang at øge beskatningen for investorer, hvilket uden tvivl påvirker investeringsniveauet her i landet,” siger Jannick Nytoft.