Nyheder

28. juli, 2011

Børsen: Risiko skal være et plusord

Debatindlæg af Jannick Nytoft, adm. direktør DVCA

Der er brug for forandring i Danmark, hvis vi skal skabe ny vækst. En måde er, at vi tager ordet risiko op til revision. Det er tvingende nødvendigt, at vi skaber et samfund, hvor det er attraktivt at tage en chance, der kan skabe ny vækst. Derfor skal ordet risiko være et plusord.

Det skal være med begejstring og tillid, vi støtter op om de initiativer i dansk erhvervsliv, der tør at satse tid, penge og prestige i forsøget på at vende kurven og fremme væksten i Danmark. Dem, der tager en risiko.

Ordet risiko har desværre en negativ klingende lyd ved sig. Men hvis vi udleder betydninger af ordet risiko, indeholder det nogle af de kvaliteter, der er brug for, hvis vi skal vende billedet og vinde væksten.

En fast vending er: »for nogens risiko«, hvilket betyder, at det er for egen regning. Når investorer som f.eks. business angels og venture- og kapitalfonde vælger at investere i en virksomhed og satse på, at virksomheden gennem tilførsel af kapital og professionel vejledning kan vækste, er det for egen regning.

Risiko på eget ansvar

Når der investeres er det også på egen risiko, hvilket vil sige, at det er på eget ansvar. At tage ansvar ses allerede i dag som meget positivt, og derfor burde risikoens ansvarshaver også mødes med opbakning.

Endelig er der den meget brugte vending; »at løbe en risiko«, der henviser til, at man skal være bevidst om, at resultatet kan blive negativt. Det er en chance, når f.eks. en venturefond sender penge efter ny-startede vækst-virksomheder, der endnu er langt fra det færdigudviklede produkt, der skal tjene til Danmarks innovation og udvikling, ligesom kapitalfonde tager en chance, når de investerer i veletablerede danske virksomheder, der står over for et generationsskifte eller har brug for professionelt lederskab til at komme ind på det globale marked.

Investorer går aldrig blindt ind i et projekt. Det er med nøje overvejelse og store kompetencer og netværk, at investorer som business angels, venture- og kapitalfonde løber en risiko og står ved deres ansvar. De er finansielt stærke, men de har brug for bedre vilkår. Derfor skal politikerne også løbe en risiko.

For hvis investorerne fortsat skal løbe risikoen og tage ansvaret for, at Danmarks vækst kommer på ret køl, er det tvingende nødvendigt, at man fra politisk side skaber vilkår, der er attraktive for fremtidens erhvervsliv. Vi er nødt til at skabe bedre rammevilkår i Danmark. Vi er en lille økonomi med et begrænset hjemmemarked, og samtidigt er vi ekstremt internationale på både afsætnings- og finansieringssiden. Business angels, venture- og kapitalfonde skal derfor kunne konkurrere på lige vilkår med udlandet.

27 veje til vækst

Hos DVCA – den danske forening for venture- og kapitalfonde har vi for nylig fremlagt et vækstkatalog med titlen ”Hva’ nu Vækstdanmark?”, der udpeger 27 veje til vækst. En forbedring af rammevilkårene er en af hovedvejene. En vej, der kan føre risiko i en positiv retning. En vej, der kan skabe investeringsiver og mod til, at investorerne i Danmark for egen regning og ansvarligt løber en risiko med bevidsthed om, at det kan blive med et negativt resultat - men med en stærk tro på og vilje til, at risikoen vil føre til ny vækst i Danmark.

Link til borsen.dk