Velkommen til DVCA

Brancheorganisation for venture- og kapitalfonde samt business angels
DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt.

Medlemmer
Foreningens mere end 250 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til institutionelle investorer samt associerede medlemmer.

Formål
DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en række aktiviteter og udvalg med specifikke emner på dagsordenen.

DVCA er stiftet i år 2000 og har kontorer i Christian lV's børsbygning overfor Christiansborg.


Som medlem af DVCA får du bl.a.:

Medlemskab af en aktiv, bredt funderet, landsdækkende interesseorganisation for aktivt ejerskab, risikovillig kapital og vækstkapital.

Adgang til en slagkraftig organisation, der er synlig i medierne, og som regeringen og de politiske miljøer lytter til.

Mulighed for aktivt at præge udviklingen i den fortsat voksende branche gennem indflydelse i DVCA's udvalg og bestyrelse.

Mulighed for at signalere, at du vil medvirke til at støtte venturekapitaludviklingen samt fremme teknologi, produktivitet og etablering af iværksættermuligheder i Danmark.


Fakta om DVCA's medlemmer

DVCA har godt 200 medlemmer blandt venture-og kapitalfonde samt business angels:

Kapitalfonde 2015/2016

Administrerer knap 80 mia. kr. fra primært pensionskasser og banker. Over halvdelen del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.
DVCA skønner, at fondene i Danmark har godt 10 mia. kr. i ”tørt krudt” til investeringer i danske arbejdspladser.
Kapitalfonde er bedre end børsnoterede selskaber til at skabe værdi for ejere: ca. 6 procentpoint bedre, når der korrigeres for alle andre faktorer.
EBIT steg fra 9,4 mia. kr. i 2014 til 14,9 mia. kr. i 2015.
Nettoomsætningen sted fra 130 mia. kr. i 2014 til 141 mia. kr. i 2015.

Organisk vækst på 7,6% i 2015. I den private sektor var den 1,2%.

Antal ansatte globalt (1000) steg fra 43 i 2014 til 49 i 2015. Det svarer til en gennemsnitlig beskæftigelsesvækst på 13,9 %, hvor den private sektor i Danmark havde en minus vækst på 1,9 %.

Aktuel skat på 2,4 mia. kr. Effektiv skatteprocent var 21,7 i 2015.
Godt afkast til investorer. Danske 3F’ere, sygeplejersker, portører mv. har haft et råt afkast på 30,4 % pro anno siden 2000.

Venturefonde 2013

Venturekapitalfonde investerer kapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.
Forvalter godt 21 mia. kr., primært indskudt af pensionskasser og banker. En meget stor del af disse penge er tiltrukket fra udlandet.
Omsætning i selskaberne ejet af venturefondene er godt 20 mia. kr.
Venturefondene står for 5 % af stigningen i den private beskæftigelse 2005-2008, men omsætningen er kun ca. 2% BNP.
21.000 ansatte i Danmark.
Har F&U-udgifter for godt 3,7 mia. kr., hvilket svarer til godt 1/8 af den private sektors F&U, jf. Barcelona-målsætningen.
Eksporterer for godt 12 mia. kr.
Potentialet i ventureejede virksomheder (kilde: Vækstfonden og Deutche Bank)
16.000 nye højteknologiske arbejdspladser: I dag er der mere end 24.000 job, og der forventes 40.000 arbejdspladser i 2012.
48 mia. kr. mere i omsætning: Blandt venture virksomheder er det forventningen, at omsætningen går fra 29. mia. til 77 mia. kr. i 2012.
33 mia. kr. mere i eksport: Eksporten forventes at stige fra 17 mia. kr. til 50 mia. kr. i 2012
Høj samfundsøkonomisk multiplikator: 1 offentlige krone investeret i venture giver 5-10 kr. ekstra i BNP-vækst.

Business angels

Business angels investerer vækstkapital i nystartede virksomheder og tilfører kompetencer, netværk og erfaring.
Forvalter ifølge Erhvervs– og Byggestyrelsen mellem 32-48 mia. kr. (FORA: 2009), hvoraf en stor del er risikovillig kapital.
Deres medfinansiering udgør en uundværlig del af innovationsmiljøernes vækstvirksomheder. Business angels finansierer første del af vækstlagets fødekæde, som derefter går videre til f.eks. venturefonde.
En undersøgelse fra Business Angel Copenhagen (BAC) fra 2013 viser, at hver BA'er har investeret op mod 1 mio. kr. det seneste år. Undersøgelsen viste samtidig, at BAC's medlemmer i gennemsnit har ejerandel i fem virksomheder med en omsætning på over 20 mio. kr.
Typisk baggrund som succesrig iværksætter, der har optjent egen formue ved drift eller salg af virksomhed.