Bestyrelsen

Øverst fra venstre: Jesper Jarlbæk, Christian Frigast, Sten Verland, Kim Dueholm (udtrådt), Ole Steen Andersen, Christian Motzfeldt, Morten Hummelmose og Erik Balleby Jensen.

Nederst fra venstre
: Arne Due-Hansen, Stig Hølledig, Ulla Brockenhuus-Schack, Gregers Kronborg og Lars Terney.

Ikke på billedet: Søren Møller, Florian Schönharting, Jacob Vinther og Thomas Weilby Knudsen.


DVCA's bestyrelse har til formål at repræsentere og varetage DVCA's medlemmernes interesser. I bestyrelsen er både venture- og kapitalfonde samt business angel repræsenteret, og den samlede bestyrelse arbejder for at søge at skabe gode rammevilkår og et sundt investeringsmiljø i Danmark.


Bestyrelsen understøtter DVCA's politiske arbejde for både at sikre og udvikle investorforeningens medlemmers interesser, ligesom bestyrelsen målrettet fokuserer på at udvide og kvalificere kendskabet til venture- og kapitalfonde samt business angels i Danmark. Dette sker både gennem medier, medlemsarrangementer og møder med andre interessenter, hvor oplysning om DVCA-medlemmernes arbejde med risikovillige investeringer, aktivt ejerskab, udvikling af vækstvirksomheder og professionalisering samt ekspansion er blandt hovedtemaerne.

Medlemmer:

Ole Steen Andersen (formand) osa@andersenmail.dk
Direktør, Slotsbakken Holding ApS,

Christian Frigast (næstformand) cf@axcel.dk
Managing partner, Axcel

Gregers Kronborg (næstformand) kronborg@northzone.com
General partner, Northzone Ventures

Jesper Jarlbæk (næstformand) jesper@jarlbaek.net
Direktør, Earlbrook Holding A/S

Christian Motzfeldt
Direktør, Vækstfonden

Florian Schönharting
Partner, Nordic Biotech Advisors

Jacob Vinther
Partner, Accura

Lars Terney
Partner, Nordic Capital

Morten Hummelmose
Partner, EQT

Erik Balleby Jensen
Partner & CEO at Capidea

Arne Due-Hansen ardu@danskebank.dk
Senior advisor, Danske Bank


Sten Verland
Partner, Sunstone Capital

Ulla Brockenhuus-Schack
Managing partner, Seed Capital Management I/S

Søren Møller
Managing Investment Director, Novo Seeds

Thomas Weilby Knudsen
Partner, NorthCap Partners

Stig Hølledig
Business angel