Business angels Udvalg

Business angels Udvalget i DVCA har til formål at varetage og sikre danske business angels' interesser i Danmark, så der skabes de bedste vilkår for vækstkapital og risikovillige investeringer i start-up virksomheder i Danmark. DVCA's Business Angels Udvalg samler de fem regionale business angel-netværk, og udgør dermed en samlet stemme for de danske engle investorer. Udvalgets arbejde er gennem medier og møder med interessenter at arbejde politisk for et sundt investeringsmiljø i Danmark samt at udbrede kendskabet til business angels' arbejde for vækstvirksomheder i Danmark.

Medlemmer:

BA Copenhagen
Jesper Jarlbæk
Stig Hølledig

Svitzr/BA-Syddanmark
Jan Rosenbom

InvestorMidt
Leo Hansen

BAN Invest
Lars Stigel

Suppleanter
Agner Mark
Otto Hausgaard
Peter Petersen
Kenneth Larsen

DVCA

Jannick Nytoft, Adm. Dir., jny@dvca.dk

Gorm Boe Petersen, Afdelingschef, gbp@dvca.dk