Det nordiske marked

Kapitalfondsejede selskaber klarer tilsyneladende lavkonjunkturen bedre
Ved at undersøge de 34 danske selskaber, der har haft en kapitalfond som ejer igennem den seneste lavkonjunktur, finder forfatterne, at disse selskaber har haft en væsentlig bedre udvikling i rentabilitet end andre, sammenlignelige selskaber. En væsentlig forklaring ser ud til at være kapitalfondenes aktive ejerskab.

Value Creation in Danish Private Equity Exits
Kapitalfonde skaber årligt seks procentpoint mere i operationel værdi end børsnoterede selskaber. For første gang har de danske kapitalfonde åbnet for bøgerne og givet forskerne en unik adgang til data, som normalt kun præsenteres for investorer. Og det er spændende læsning. Det er Münchens Tekninske Universitet i samarbejde med den internationale kapitalforvalter Capital Dynamics, som har fået adgang til tallene for de sidste 20 års kapitalfondsinvesteringer i danske virksomheder, og som nu kan fremlægge kapitalfondenes succesfulde resultater.

Zephyr Quarterly M&A Report: Nordic Report Q1 2012
The following report details mergers and acquisitions activity in the Nordic Region in Q1 2012.

EVCA Nordic Report 2010
EVCA - European Venture Capital and Private Equity Associations nordiske rapport 2010

NVCA - De aktive ejerfondes rolle i norsk økonomi
NVCA - Norsk Venture Capital and Private Equity Assocation har udgivet denne artikel vedrørende kapitalfondes aktive ejerskab.