Internationale publikationer

The Economic Impact of Venture Capital and Private Equity in South Africa - 2013
SAVCA har udarbejdet denne undersøgelse, som fremhæver den økonomiske betydning af VC og PE aktiviteter i Sydafrika. Undersøgelsen viser, at VC og PE har en positiv indflydelse på innovationer, jobskabelsen og væksten i landet.

Private Equity Investments in Canadian Firms Improves Productivity and Competitiveness - 2013
Rapporten viser med udgangspunkt i cases fra Canada, at PE spiller en betydelig rolle i at hjælpe porteføljevirksomhederne med at øge stordriftsfordele og blive linket til store globale værdikæder.

BVCA Annual Report on the performance of Portfolio Companies - 2013
Rapport udgivet af BVCA som viser, at PE ejede virksomheder skaber mere vækst i omsætningen, beskæftigelsen, profitten, produktiviteten samt flere investeringer i forhold til børsnoterede virksomheder.

European Private Equity Activity report (2013)
The industry's most authoritative source on private equity fundraising and investment activity across Europe. With data on more than 1,200 European private equity firms, the 2013 statistics cover 90 % of the 555 billion euro capital under management in the European market.

Integrating ESG in Private Equity - A Guide for General Partners
This publication is intended to promote the application of the Principles for Responsible Investment (PRI). Udgivet af FN (United Nations Global Compact/UNEP Finance initiative), April 2014

Agency Problems in Public Firms: Evidence from Corporate Jets in Leveraged Buyouts
Akademisk undersøgelse som fastslår, at kapitalfondsejede virksomheder i gennemsnit bruger færre penge på luksusgoder til topledelsen end i tilsvarende børsnoterede virksomheder. Konkret bevises det, at kapitalfondsejede virksomheder i gennemsnit har 40 % færre corporate jets.

Take a Second Look at Secondaries
- Owners That Raise Their Value-Creation Game Can Excel. Undersøgelse fra Boston Consulting Group og HHL Leipzig Graduate School of Management baseret på europæisk data som viser, at secondary buyouts skaber værdi og samtidig leverer stærke afkast med lavere risiko end tilsvarende primary buyouts.

2012 SRS Life Sciences M&A Study
The 2012 SRS Life Sciences M&A Study analyzes 47 private-target acquisitions on which SRS served as the shareholder representative. Deals in this study closed from Q3 2008 through Q2 2012. Note that the sample sizes are larger for more recent years as a result of the growth of SRS.

Comparing the Investment Behavior of Public and Private Firms
Evaluates differences in investment behavior between stock market listed and privately held firms in the U.S. using a rich new data source on private firms.

Do Private Equity Owners Increase Risk of Financial Distress and Bankruptcy? - 2011
Akademisk undersøgelse om konkursrater for kapitalfondsejede virksomheder. Konklusionen er, at private equity-støttede virksomheder er bedre til at håndtere finansielle problemer, og derfor ikke har større risiko for konkurs end tilsvarende virksomheder med samme kapitalstruktur.


Preqion Investor Outlook: Private Equity H1 2011 - 2012
Prequins analytikere har talt med 100 institutionelle investorer om, hvordan de ser året 2012.


Private Equity Portfolio Company Performance Through The Recession - 2011
Akademisk artikel, der undersøger britiske private equity-støttede virksomheders ydeevne under finanskrisen. Artiklen finder, at private equity-støttede virksomheder havde lavere sandsynlighed for at gå konkurs end sammenlignelige virksomheder, både før og under krisen, samt at private equity-sektoren leverede stærkere økonomiske resultater.


Private Equity and the Resolution of Financial Distress – 2011
Akademisk artikel, der sammenligner konkursrater mellem private equity-støttede virksomheder og sammenlignelige virksomheder fra 1997 til 2010. Artiklen konkluderer, at private equity-støttede virksomheder ikke har større risiko for konkurs end virksomheder, som har samme kapitalstruktur (gældssætning). Samtidigt er private equity-støttede virksomheder hurtigere til at reagere på finansielle problemer.


The Credit Performance of Private Equity-Backed Companies in the 'Great Recession' of 2008–2009 – 2010
Undersøgelse, der konstaterer, at private equity-firmaer ikke er mere sårbare under kriser på trods af højere gearing. Undersøgelsen finder, at virksomhederne oplevede en betydeligt lavere konkursrate, end sammenlignelige virksomheder fra 2008-2009 trods af tidligere forventninger om det modsatte.


UBS Private Equity Secondary Market Review - 2011
UBS har analyseret investeringsklimaet indenfor de sekundære markeder i private equity industrien i 2011.


Preqin: Private Equity Secondaries Review Sample pages - 2011
Preqin har ligeledes vurderet investeringsklimaet for de sekundære markeder i private equity industrien i 2010 og 2011, ved en mere detaljeret rapport end UBS.´

 

Public to Private Transactions, Private Equity and Performance in the UK: An Empirical Analysis of the Impact of Going Private
Undersøgelsen viser overordnet, at PTP transaktioner skaber værdi i form af effektivitetsforbedringer og frasalg. Desuden er undersøgelsen med til at understøtte, at buyouts skaber en effektiv organisatorisk struktur med bedre incitamenter.


Does Private Equity Create Wealth? The Effects of Private Equity and Derivatives on Corporate Governance -2009
En af hovedårsagerne til, at PE opnår stadig stor succes er anvendelsen af corporate governance i porteføljevirksomhederne, som medfører store strategiske og ledelsesmæssige fordele i netop porteføljevirksomhederne.
Public to Private Transactions, Private Equity and Performance in the UK: An Empirical Analysis of the Impact of Going Private - 2008
Public to Private Transactions, Private Equity and Performance in the UK: An Empirical Analysis of the Impact of Going Private


Which CEO Characteristics and Abilities Matter? 2008
Et unikt datasæt studerer indivuelle karakteristika ved CEO kandidater til virksomheder involveret i buyout og venturekapital transaktioner og relaterer disse karakteristika med virksomhedens performance.


Doing Business 2012
The World Bank and IFC - International Finance Corporations rapport "Doing Business 2012 - In a more transparant world"

Doing Business 2011
The World Bank and IFC - International Finance Corporations rapport "Doing Business 2011 - Making a difference for entrepreneurs"

Corporate Governance and Value Creation Evidence from private equity - 2009
På baggrund af 395 PE transaktioner i perioden 1991-2007 i Vesteuropa viser denne undersøgelse, at der et konsekvent bevis for værdiskabelse i kapitalfondenes porteføljevirksomheder i form af stigning i EBITDA og multipler relativt i forhold til de børsnoterede virksomheder.

Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance - The economic impact of private equity: what we know and what we would like to know - 2009
Denne oversigtsartikel samler ca. 100 undersøgelser fra hele verden og dokumenterer, at PE bl.a. medfører øget beskæftigelse og produktivitet i porteføljevirksomhederne.

 

DOES PRIVATE EQUITY INVESTMENT SPUR INNOVATION? EVIDENCE FROM EUROPE 1 by Alexander Popov and Peter Roosenboom - 2009
ECB fremlægger med dette arbejdspapir fra juni 2009 argumentation for, at PE investeringer ansporer innovation i Europa. ECB fremhæver ligeledes, at førelsen af en mere ensartet og lempelig politik samt større mobilitet af højtuddannet arbejdskraft i Europa kan udløse et endnu større innovativt potentiale.

 

Analyser fra World Economic Forum

Globalization of Alternative Investments
Working Papers Volume 3
The Global Economic Impact of Private Equity Report 2010

Globalization of Alternative Investments
Working Papers Volume 2
The Global Economic Impact of Private Equity Report 2009

Globalization of Alternative Investments
Working Papers Volume 1
The Global Economic Impact of Private Equity Report 2008