Søger du kapital?

Kapital – og venturefonde samt business angels investerer i virksomheder, hvor de ser et potentiale.

Hvordan investerer DVCAs medlemmer?
Investorerne tilfører egenkapital mod at blive medejer af virksomheden. Det vil sige, at investorerne udveksler kapital med aktier/anparter, den fremtidige indtjening og ledelsen af virksomheden.

Intelligent kapital
Investeringen anses samtidig som intelligent kapital. DVCAs medlemmer er aktive, private investorer, der – udover kapital – tilfører viden, erfaring, netværk og tid til virksomheden.

Hvad gør du, hvis du søger kapital?
I DVCA henviser vi ikke til et medlem frem for et andet. Vi anbefaler, at du kontakter relevante medlemmer via vores medlemsliste eller kontakter et business angel netværk. Søgefunktionen nedenfor kan lede dig på rette vej.

Inden du kontakter en investor, er det en god ide at læse DVCA's guide "Venturekapital i Danmark - Hvor går jeg hen?"

Søg kapital

Investeringsfase
Investeringsbeløb pr. virksomhed
Branche
Geografi
Søg i medlemmer
  1. Venture capital

  2. Private equity

  3. Business angels

  4. Associerede medlemmer/ investorer (LPs)