Ekspansion

Når en virksomhed står overfor ekspansion, det være sig produkt- eller markedsudvidelse, er der ofte brug for hjælp og ressourcer udefra. En virksomheds bestyrelse og ledelse vil have kompetencerne til at løse de sædvanligt forekommende opgaver, men der vil være tilfælde, hvor der er behov for sparring med en bred tværfaglig gruppe af erfarne erhvervsfolk fra andre brancher. I en sådan situation vil DVCA's medlemmer og især gruppen af business angels være oplagte investorer, der kan bidrage med både viden, kompetencer og kapital.