Etablering

I faserne for etablering og opstart af virksomheder er det nærliggende at søge råd og vejledning udefra. At bringe en opfindelse fra idé til marked er en væsentlig udfordring behæftet med en høj grad af risici. Der skal udformes en forretningsplan, som skal føres ud i livet, og der skal findes investorer, som tror på projektet fra den kapitalsøgende virksomhed. I en sådan situation kan DVCA's medlemmer og især gruppen af business angels være oplagte investorer, der kan bidrage med såvel viden og kompetencer som kapital.