Generation og ejerskifte

Det er ofte vanskeligt at træffe beslutningen om et generations- eller ejerskifte i en virksomhed. Ydermere kan det opleves som en tidskrævende og indviklet proces. For mange virksomheder er det vanskeligt at slippe den forretning, som er opbygget over mange år. De fleste oplever det kun én gang og savner derfor erfaring og viden om, hvordan situationen bedst håndteres. Samtidig skal der skabes et nyt fokusområde, således at overgangen bliver bedst mulig. For den nye ledelse er der tilsvarende vigtige overvejelser.

Hvorledes vil det lykkes at videreføre og videreudvikle virksomheden? Vil de gamle kunder og forretningsforbindelser holde ved? Kan der skabes en velkonsolideret virksomhed, efter at den tidligere ejer er betalt for de oparbejdede værdier?

Ved at overveje overdragelsen af virksomheden til den nye ejer og ved at lede i tide, kan man lette de økonomiske vilkår for begge parter. Det er her, at DVCA's medlemmer kan være behjælpelige.